Vårt erbjudande

Vi erbjuder tjänster inom  affärs- och verksamhetsutveckling, marknadsföring, försäljning och kommunikation med fokus på export.

  • Konsultuppdrag
  • Projektledning
  • Utbildningar och föreläsningar
  • Workshops
  • Interims uppdrag
  • Mentor och rådgivare

Affärsutveckling export

Har ni en befintlig export ni vill utveckla eller funderar ni på att börja exportera? 
Viktigt att ha en tydlig exportstrategi hur företaget ska arbeta och uppnå sina mål med exporten. Initialt är det bra att börja med en marknadsanalys, för att lära känna sin marknad och dess aktörer. Vi hjälper er gärna att komma vidare i denna processen.  Från strategi till operativt genomförande.

Verksamhetsutveckling

Hur ser er affär ut? Var tjänar ni era pengar? Är er verksamhet anpassad efter era behov? Har ni tydliga mål och strategier för er verksamhet? Vilka är era framgångsfaktorer? Hur ser er marknad ut idag och imorgon? Är ni rustade för framtiden. Frågor vi gärna diskuterar med er.

Kommunikation

Hur uppfattas ni av era kunder? Stämmer det med hur ni vill uppfattas?  Har ni en tydlig kommunikations-strategi och budskap? Såväl analog som digital. I vilka kanaler finns era kunder?   Vi kan hjälpa er att utveckla dessa frågor.

Marknadsföring och försäljning

Hur ser ert erbjudande ut? Har ni en väldefinerad marknads-, målgrupps- och kundsegmentering ? Vad tjänar ni era pengar? Vilka är era framgångsfaktorer och vad gör er unika? Hur är ni positionerade på marknaden? Genom olika workshops hjälper vi er att få svar på dessa frågor.