Vårt erbjudande

Vi erbjuder tjänster utifrån kundens behov inom  affärs- och verksamhetsutveckling, marknadsföring, försäljning och kommunikation med fokus på export.

  • Konsultuppdrag
  • Projektledning
  • Utbildningar och föreläsningar
  • Workshops
  • Interims uppdrag
  • Mentor och rådgivare

Affärsutveckling export

Funderar ni på att börja exportera eller har ni redan en befintlig export som ni vill utveckla? Har ni en tydlig exportstrategi? Är era nuvarande marknader och kunder lönsamma? Behöver ni utveckla eller förändra era befintliga distribution- kanaler och partners? Vi hjälper er att komma vidare i processen  från strategi till operativt genomförande.

Verksamhetsutveckling

Hur ser er affär ut? Var tjänar ni era pengar? Är er verksamhet anpassad efter era behov? Har ni tydliga mål och strategier för er verksamhet? Vilka är era framgångsfaktorer? Hur ser er marknad ut idag och imorgon? Är ni rustade för framtiden. Frågor vi gärna diskuterar med er.

Kommunikation

Hur uppfattas ni av era kunder? Stämmer det med hur ni vill uppfattas?  Har ni en tydlig kommunikations-strategi och budskap? Och en digital strategi?  Vet ni hur era kunder agerar på nätet?   Har ni valt var ni vill synas och hur? Vi kan hjälpa er att utveckla dessa frågor.

Marknadsföring och försäljning

Hur ser ert erbjudande ut? Har ni en väldefinerad marknads-, målgrupps- och kundsegmentering ? Vad tjänar ni era pengar? Vilka är era framgångsfaktorer och vad gör er unika? Hur är ni positionerade på marknaden? Genom olika workshops hjälper vi er att få svar på dessa frågor.