Aktuellt

  • Exportutveckling och rådgivning småskaliga livsmedelsproducenter
    KIH Consulting har vunnit en upphandling med Jordbruksverket att arbeta med exportutveckling och rådgivning gentemot småskaliga livsmedelsproducenter i Sverige, max 50 anställda och 90 Mkr i omsättning.
    Uppdraget ligger inom den Nationella livsmedelsstrategin 2030 och är en den del av Landsbygdsprogrammet att skapa och öka arbetstillfällen på landsbygden. För mer information kontakta Karin Hansson, 0705 26 2 90
  • Samarbetspartners: Jordbruksverket, Hallands Matgillé, Krinova Science Park, Matlust i Södertälje, Samla Göteborg med flera