Aktuellt

  • Exportutveckling och rådgivning småskaliga livsmedelsproducenter
    KIH Consulting har vunnit en upphandling med Jordbruksverket att arbeta med exportutveckling och rådgivning gentemot småskaliga livsmedelsproducenter i Sverige, max 50 anställda och 100 Mkr i omsättning.
    Uppdraget ligger inom den Nationella livsmedelsstrategin 2030 och är en den del av Landsbygdsprogrammet att skapa och öka arbetstillfällen på landsbygden. För mer information kontakta Karin Hansson, 0705 26 27 90
  • Samarbetspartners: Jordbruksverket, Hallands Matgillé, Krinova Science Park,  Samla Göteborg, Sydsvenska Industri och Handelskammaren och ett antal internationella konsulter och nätverk.