Aktuellt

  • Affärsrådgivare på MatLust i Södertälje under 2024/2025 kommer KIH Consulting arbeta med affärsrådgivning och budgetfrågor för livsmedels-poducenter anslutna till MatLust i Södertälje
  • Arrangerar en Affärsresa till Hamburg den 18 - 20 september i samarbete med Hamburg Invest, Västsvenska Handelskammaren och Scorline AB
  • Affärsrådgivare på Medeon Science Park i Malmö
  • Exportutveckling och rådgivning småskaliga livsmedelsproducenter
    KIH Consulting har under 3 år arbetetat som konsult för Jordbruksverket med att hjälpa ca 30 SME-företag att utveckla sina exportsatsningar. Uppdraget är nu avslutat. 
  • Samarbetspartners: MatLust i Södertälje, Västsvenska Handelskammaren, Scoreline AB, Trade Fair Agency, Jordbruksverket,  Sydsvenska Industri och Handelskammaren och ett antal internationella konsulter och nätverk.