Aktuellt

  • Affärsrådgivare på Medeon Science Park i Malmö
  • Exportutveckling och rådgivning småskaliga livsmedelsproducenter
    KIH Consulting arbetar som konsult med exportutveckling och rådgivning gentemot småskaliga livsmedelsproducenter i Sverige, max 50 anställda och 100 Mkr i omsättning. Ett uppdrag via Jordbruksverket inom den Nationella livsmedelsstrategin 2030 och Landsbygdsprogrammet, för att skapa och öka arbetstillfällen på landsbygden. För mer information kontakta Karin Hansson, 0705 26 27 90
  • Samarbetspartners: Jordbruksverket, Hallands Matgillé, Krinova Science Park,  Samla Göteborg, Sydsvenska Industri och Handelskammaren och ett antal internationella konsulter och nätverk.