Exportuppdrag

 • Exportutveckling och rådgivning mot småskaliga livsmedelsproducenter
 • Nordic Organic Food Fair, Invest in Skåne
 • Kartläggning av export-potentialen i Kalmar län, Livsmedelsutveckling Sydost
 • Strategisk handlingsplan export LRF 
 • Internationella marknads- och försäljningsaktiviteter Food from Sweden, Exportrådet
 • Rådgivning och affärs-utveckling export, Export-rådgivare, Exportrådet
 • Nya affärsmöjligheter  i Storbritannien och Tyskland för ett svensk livsmedelsföretag, Exportrådet

Marknadsföring och kommunikation

 • Internal Communications Manager, Ericssons Globala HR enhet
 • Kommunikationsplattform för Sverige det nya matlandet, Exportrådet, Jordbruksverket och Visit Sweden
 • Kommunikationsstrategi och varumärkesplattform för Ericsson Mobility World,
  Cap Gemini
 • Affärskoncept och trender inom mobilt Internet, mobiloperatör i Bangkok, Ericsson Business Consulting

Övriga uppdrag och åtagande

 • Affärsrådgivare, Medeon Science Park, Malmö
 • Föreläsning  Mackleans insikter Tillväxt inom livsmedels-branschen, Team  Sweden, Krinova Science Park och LRF Skåne
 • Kartläggning av svensk livsmedelsinkubation och innovation , Swedish Incubators and Science Parks
 • Internationell försäljning
  Sälj och Marknadshögskolan i Stockholm och Göteborg
 • Gästföreläsare IHM Business School and Jönköping International Business School
 • Mentor och affärsrådgivare, Almi Företagspartner Malmö och Stockholm