Internationell affärsutveckling och export

Vår vision

Internationall affärsutveckling och export. Från strategi till operativt genomförande

Kontakta oss

KIH Consulting
kihconsulting@telia.com
+ 46 705 26 27 90